Thứ Ba, 22 tháng 12, 2009

Hoa sống đời
Chậu hoa sống đời mua hôm chiều chủ nhật. Sống đời giống mới, cánh hoa có nhiều lớp nở xòe như bông hồng nhìn rất đẹp