Thứ Năm, 6 tháng 10, 2011

Tran Van Khê : Choir for Vietnam

Professor Tran Van Khê singing "Choeur pour le Vietnam" (Choir for Vietnam)
He's status of VietNam traditional music


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét