Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2013

Quest Nhiệm vụ game 9D Cửu Long Tranh Bá

Vị trí túi của Thiết Đan Hoa ở Trịnh Châu (nhận quest ở Tế Nam, chạy về Trịnh Châu đánh đống đá kế bên xác chết). Tọa độ 513 466
Võ Lâm Hành - Nhiệm vụ đánh Gấu mẹ Trúc Thôn ở map Thôn Thường Trúc


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét