Thứ Năm, 22 tháng 8, 2013

Vị trí nhiệm vụ cửu long tranh bá 9D map Tế Nam

Quest Lượng lượng uyên ương
Vị trí Quỷ Hồn Linh ở Cửu Tiết Cốc (Cửu Rết Cốc) cây kiếm rất khó tìm, ở gần thanh niên đứng bên đường, tọa độ 626-907

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét