Thứ Năm, 22 tháng 1, 2009

Việt Nam những chuyện to - nhỏViệt Nam! Một đất nước rất nhỏ nhưng có những xếp hạng rất to.Trong đất nước rất nhỏ đó có 1 thủ đô rất to.Trong thủ đô rất to có những con đường rất nhỏ. Bên những con đường rất nhỏ có những ngôi biệt thự rất to.Trong những ngôi biệt thự rất to có những cô vợ nhỏ. Những cô vợ nhỏ là của các ông quan to. Những ông quan to có cái cặp rất nhỏ. Trong những cái cặp rất nhỏ có những dự án rất to. Những dự án rất to thì hiệu quả lại rất nhỏ. Hiệu quả thì rất nhỏ nhưng thất thoát rất to. Những thất thoát rất to thường phát hiện cực nhỏ. Những phát hiện cực nhỏ đem ra xử thật to. Những vụ xử rất to chết toàn anh “lính nhỏ"

vụ xử rất to mà án lại rất nhỏ -->án rất nhỏ mà dư luận rất to-->dư luận rất to mà tiếng đến tai lãnh đạo lại rất nhỏ ...

ai rảnh chế tiếp tờ sớ này nhé

(lụm lặt Internet)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét