Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2015

Cách vào group policy và registry khi bị cấm vàoGROUP POLICY

Policy là những quy định cách thức, tương tác giữa người dùng với hệ thống máy tính hoặc hệ điều hành, cho phép mở hoặc khóa các chức năng của window
Group policy là nhóm chính sách quy định cách thức người dùng tương tác với máy tính hệ điều hành

Cách vào GROUP POLICY
Cách 1: Start --> Run --> gpedit.msc
Cách 2: Start --> All programs --> Accessories --> Command Prompt --> gõ gpedit.msc (enter)
Cách 3: Start --> Run --> cmd --> gõ gpedit.msc (enter)
Cách 4:   C:\Windows\system32\gpedit.msc
Cách 5: Start --> Run --> mmc -->file --> add/remove Snap-in --> chọn group policy object --> add  --> OK

Khi RUN và CMD bị cấm (hoặc bị virus) không vào GROUP POLICY thì làm như sau

Click phải DESKTOP --> new --> shortcut --> gõ gpedit.msc --> next --> finish

Khi GROUP POLICY và REGISTRY bị cấm (hoặc virus) không vào được hoặc khi cài đặt ứng dụng, mở phần mềm bị báo lỗi mmc, lỗi đường dẫn đến registry thì làm như sau:

Click phải DESKTOP --> new --> shortcut -->reg delete hku\software\policies\microsoft\mmc --> next --> finish

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét