Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2015

Tối ưu hóa Registry để máy tính chạy nhanh hơn

Registry là một cơ sở dữ liệu dùng để lưu trữ thông tin về những sự thay đổi, những lựa chọn, những cấu hình từ người sử dụng Windows. Registry bao gồm tất cả các thông tin về phần cứng, phần mềm, người sử dụng. Registry luôn được cập nhật khi người sử dụng tiến hành sự thay đổi trong các thành phần của Control Panel, File Associations, và một số thay đổi trong menu Options của một số ứng dụng,..
Lưu ý: Registry được xem như bộ não của máy tính, thay đổi trong Registry có thể gây ảnh hưởng đến hệ thống. Chỉ nên thiết lập Registry khi thật sự cần thiết và phải backup trước khi thực hiện.

Một vài tùy chỉnh trong Registry để tối ưu hóa tốc độ của máy vi tính (laptop) chạy nhanh hơn. Đây là hướng dẫn trong window 7
Vào Start --> Run --> gõ regedit --> enter để vào Registry
Vào HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\ActiveWndTrackTimeout
Double click vào ActiveWndTrackTimeout, sửa value data số 1, OK

 Vào HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\MenuShowDelay
Chỉnh Value data còn 200

Vào HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\WaitToKillServiceTimeout
Chỉnh Value data trong khoảng 2000-5000 (đây là số giây đóng các dịch vụ đang chạy của máy tính
Tương tự vào HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control chỉnh WaitToKillServiceTimeout còn 2000-5000 để giảm thời gian xử lý

Chúc các bạn thành công

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét