Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2015

Cách tối ưu hóa máy tính Windows 7 giúp máy chạy nhanh hơn

1/ Tắt các chương trình khởi động cùng Windows
Click vào menu Start chọn Run ( (hoặc phím tắt Windows + R) rồi nhập msconfig
Sau đó bạn vào tab Startup của System Configuration để tắt bớt chương trình không cần thiết
Apply >>> OK
2/ Xóa file tạm Temp trong User
Click vào menu Start chọn Run ( (hoặc phím tắt Windows + R) rồi nhập %Temp%, Enter
Ctrl + A (select all)  >>> xóa (shift + del) tất cả các file trong Temp
3/ Xóa các file trong prefetch và temp của Windows
Vào C:\Windows\Prefetch, xóa tất cả các file trong Prefetch
Vào C:\Windows\Temp, xóa tất cả các file trong Temp
4/ Chống phân mảnh
Vào  Start >> All Programs >> Accessories >> System tool >> Disk Defragmenter, chọn Defragment Disk
5/ Xóa rác
Vào  Start >> All Programs >> Accessories >> System tool >> Disk Clean up
(hoặc click phải vào ổ đĩa, chọn Properties >>> Disk cleanup

6/ Chuyển màn hình về chế độ classic
Click chuột phải My Computer >> chọn Properties >> Advanced system settings >> tab Advanced >> Performance >> settings >> thẻ visual effects >> chọn custom, bỏ chọn tất cả, chỉ chọn 2 mục cuối cùng >> Apply >> OK

7/ Emty Recycle Bin

8/ Tùy chỉnh Folder Option
Mở Windows Explorer > Organize > Folder and Search Options và kích trên thẻ View. Bây giờ bạn hãy vô hiệu hoá các lựa chọn sau đây:
  •     Display file size information in folder tips (hiển thị kích thước thư mục)
  •     Hide extensions for known file types
  •     Show encrypted or compressed NTFS files in color
  •     Show pop-up description for folder and desktop items

9/ Gỡ bỏ những font không sử dụng
Các lại font chữ, đặc biệt là font True Type, chiếm dụng một phần tài nguyên hệ thống. Để có một khả năng thực thi tối ưu chúng ta chỉ nên giữ lại những font thường sử dụng và những font mà các ứng dụng yêu cầu. Để gỡ bỏ font thực hiện các bước sau:

1. Mở Control Panel.
2. Vào folder Fonts.
3. Di chuyển những font không sử dụng vào một thư mục tạm thời. Chú ý không nên xóa bỏ đề phòng trường hợp một loại font nào đó cần được sử dụng lại. Càng nhiều font được xóa bỏ thì tài nguyên hệ thống được giải phóng càng lớn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét