Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

Hệ thống vũ khí đa dạng trong game 9D Cửu Long Tranh Bá: KIẾM

Trong game 9D mình chọn Võ Đang Thanh Long Nhân (tanker) có vũ khí sử dụng là KIẾM nên từ giờ sẽ làm 1 bộ sưu tập các loại kiếm trong 9D bằng cách dạo chợ Hợp Phì 

Ần cư cao thủ Thiết Kiếm,  cấp Ngọc Đổng Song Xuy 6 thành
Đoản kiếm Huyết long Tiêu hồng trủy đao, cấp Nhật Nguyệt hợp bích 6 thành, có 2 lỗ
Huyết long Kim cang Kiếm (kiếm Máu rồng), cấp Phản phược quy chân 6 thành, có 2 lỗ (2 slots)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét