Thứ Bảy, 8 tháng 11, 2008

Bảo tàng của Giáo sư Trần Văn Khê

Rating:★★★★★
Category:Other
Ngôi nhà vừa là nơi đi về sau những buổi diễn thuyết vừa là chốn lưu niệm những vật phẩm rất có giá trị cho nền âm nhạc dân tộc Việt Nam. Cứ hai tháng một lần, tại đây, GS Trần Văn Khê và các thân hữu luôn tổ chức những buổi nói chuyện chuyên đề. Với những tư liệu, nhạc cụ, ấm phẩm sưu tầm trong suốt chặng đường cống hiến cho nền âm nhạc Việt Nam, ngôi nhà của giáo sư Trần Văn Khê có thể xem như một kho tàng văn hoá vô giá.

Phước Vinh - 12/08/2008

Xem Video

http://www.sucsongmoi.com.vn/nhata/nhanguoinoitieng/baotangcuagiaosutranvankhe/SSMTVShow_view

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét