Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2008

Bọ - Chuột Lang - Guinea pig
Nguồn: Flickr.com

Nhà mình nuôi 4 con, béo ú na ú nần

6 nhận xét: