Thứ Hai, 6 tháng 10, 2008

THỜI ĐẠI MỚI

http://www.tapchithoidai.org/
thời đại mới

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU & THẢO LUẬN
VIETNAMESE REVIEW OF STUDIES AND DISCUSSIONS
REVUE VIETNAMIENNE D'ÉTUDE ET DE DÉBAT

Những bài viết của những trái tim luôn đau đáu hướng về quê hương Việt Nam.
Những câu chuyện về kinh tế, văn hóa, giáo dục, chính trị đáng để đọc, nhất là giới trẻ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét